PEDAGOGICKÝ ZBOR

   

 Zľava: Eva Jahodníková, Danka Cikrayová, Jana Kúchenová, Iveta Baranová, 

Janka Kriaková, Mgr. Jana Polláková, Janka Stankovičová, Hilda Puterová, 

Mgr. Ivana Zajaková, Mgr. Iveta Živnerová, Bc. Alena Klimešová, Viera Fatľová

 

            KOLEKTÍV ZAMESTNANCOV

Zľava: Horný rad: Danka Cikrayová, Monika Liptáková, Mgr. Jana Polláková,

Edita Gatialová, Janka Stankovičová, Dana Micskiová, Janka Kriaková

Dolný rad: Jana Kúchenová, Mgr. Ivana Zajaková, Soňa Brotvanová,

Vlasta Bajúsová, Viera Fatľová, Jarmila Herčková, Iveta Baranová,

Mária Kozloková, Bc. Alena Klimešová, Mgr. Iveta Živnerová, Alena Herčková,

Hilda Puterová, Eva Jahodníková

Riaditeľka :  Mgr. Jana Polláková  

 Zástupkyňa : Mgr. Ivana Zajaková

 

Trieda 1

Iveta Baranová

Viera Faatľová

 

 

    

Trieda 2

Janka Kriaková 

Mgr. Ivana Zajaková

 

Trieda 3

Jana Kúchenová

Mgr. Jana Polláková 

 

 

Trieda 4

Hilda Puterová

Eva Jahodníková

 

 

Trieda 5

 

Danka Cikrayová

Janka Stankovičová

 

           

 

 

Trieda 6

 

 

Mgr. Iveta Živnerová

Bc. Alena Klimešová