ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM "SLNIEČKO" 

                                                                                                                                                                                       

 Motto:

   „Svieť slniečko, svieť, s tebou je krajší svet.”

 

   

J E S E Ň

September:  Doma a v materskej škole
                       Nie som tu sám
                       V zrkadle vidím seba
                       Rodinný album
                       Zebra na ceste, bezpečne ma prevedie   
                       Babie  leto          
   
 
Október:      Jeseň, pani bohatá
                      Dovidenia lastovičky
                      Babkina záhrada, babkina komora
                      Tržnica jesenných plodov
                      Počasie a oblečenie na jeseň
  

 

November:   Bol raz jeden život
                       Šarkan letí, čo dokáže vietor
                       Moje telo, moje zdravie
                       Škôlkarov deň
                       Keď chodí otec s mamou do práce
                

    Z I M A

December:   Čas  zázrakov
                       Mikulášska čižmička
                       Chystáme perníky pre priateľov
                       Svieť nám stromček jagavý
 

Január:         V kráľovstve pani zimy
                      Zimné športy
                      Rozprávka pod snehovou perinkou
                      Staraj sa dieťatko o malé vtáčatko
                      Moje mesto, moja vlasť
  

 

Február:       Kolotoč zábavy
                      Dedkov dvor, dedkova dielňa
                      Fašiangový karneval
                      Vesmír a planéta Zem
                      Čarovná ceruzka
     
 
 J A R
Marec:        Kde bolo, tam bolo
                    Na návšteve u pani sovy
                    Jarná brána
                    Kto pribudol k zvieratkám
                    Putovanie dažďovej kvapky
                    Tajomstvo vajíčka
 
  
 

 

Apríl:          Tajomstvá Zeme a vesmíru
                    Moja ulica
                    Prší,prší , len sa leje
                    Čarovný kameň v prírode
                    Jarná dúha
   
Máj:            Jar má plné ruky práce
                    Moja zlatá mamička
                    Na dvore s Guľkom Bombuľkom
                    V ríši hmyzu
                    Kvety záhrad a lúk
     

L E T O

Jún:           Čo deťom k šťastiu treba
                   Tužme silu každú chvíľu
                   Lúče letného slnka
                   Nemo a jeho kamaráti
                   ZOO
                   Hurá na prázdniny
             
 

  

Školský vzdelávací program materskej školy  „Slniečko" vychádza zo záväzného dokumentu Štátny vzdelávací program  ISCED 0. Obsah výchovy a vzdelávania sme rozšírili o :
 

     Trieda  4 - rozšírené vyučovanie  Literárno- dramatickej výchovy

  Trieda  5 - rozšírené vyučovanie  Hudobno-pohybovej výchovy

     Trieda  6 - rozšírené vyučovanie  Výtvarnej výchovy