ZAMERANIE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

 

Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť,

som sa naučil v materskej škole.

 R. Fulghum.

 

 

 
 Školský vzdelávací program materskej školy "Slniečko"
 
     Trieda  4 - rozšírené vyučovanie  Literárno- dramatickej výchovy

  Trieda  5 - rozšírené vyučovanie  Hudobno-pohybovej výchovy

     Trieda  6 - rozšírené vyučovanie  Výtvarnej výchovy