Fotoalbum tried

 

Trieda 1

                               Zľava:       riaditeľka       Mgr. Jana Polláková

                                                 učiteľka            Iveta Baranová

                                                 učiteľka           Viera Fatľová

 

Trieda 2

                                   Zľava:   riaditeľka    Mgr. Jana Polláková

                                                  učiteľka       Ivana Zajaková

                                                                      Monika Janíková

                                                  učiteľka      Janka Kriaková

 

Trieda 3

                                    Zľava:     riaditeľka      Mgr. Jana Polláková

                                                                          Gabriela Šuhajová

                                                    učiteľka        Jana Kúchenová

                                                                       

Trieda 4

                                 Zľava:  riaditeľka     Mgr. Jana Polláková

                                  učiteľka       Eva Jahodníková

 

Trieda 5

                                               Zľava:  riaditeľka      Mgr.Jana Polláková                                     

                                                 učiteľka        Danka Cikrayová            

                                                 učiteľka        Janka   Stankovičová

             

 

Trieda 6

                                  Zľava:       riaditeľka       Mgr. Jana   Polláková

                                                                 učiteľka          Bc. Alena Klimešová

                                                  učiteľka          Mgr. Iveta Živnerová