Fotoalbum tried

 

Trieda 1

                               Zľava:       učiteľka         Iveta Baranová

                                                 učiteľka            Janka Kriaková

                                                 riaditeľka        Mgr. Jana Polláková

 

Trieda 2

                                   Zľava:    učiteľka      Jana Kúchenová

                                                  učiteľka       Hilda Puterová

                                                  riaditeľka   Mgr. Jana  Polláková

 

Trieda 3

                                    Zľava:     učiteľka      Danka Cikrayová

                                                    riaditeľka   Mgr. Jana Polláková

                                                                       

Trieda 4

                                 Zľava:   učiteľka      Mgr. Ivana  Zajaková

                                 učiteľka       Mgr. Iveta Živnerová

                                              riaditeľka      Mgr. Jana Polláková

 

Trieda 5

                                               Zľava:  učiteľka       Viera Fatľová                                      

                                                riaditeľka     Mgr. Jana   Polláková

                                                učiteľka        Janka   Stankovičová

             

 

Trieda 6

                                  Zľava:     učiteľka      Bc. Alena Klimešová

                                                  riaditeľka   Mgr. Jana   Polláková

                                                  učiteľka      Eva Jahodníková