Fotoalbum tried

 

Trieda 1

                               Zľava:       riaditeľka       Mgr. Jana Polláková

                                                 učiteľka            Hilda Putetrová

                                                 učiteľka           Viera Fatľová

Trieda 2

                                   Zľava:   riaditeľka    Mgr. Jana Polláková

                                                  učiteľka       Iveta Baranová

                                                  učiteľka      Mgr. Ivana Zajaková

                                                  asistnent     Monika Janíková

Trieda 3

                                    Zľava:     riaditeľka      Mgr. Jana Polláková

                                                      učiteľka        Mgr. Iveta Živnerová

                                                       asistent        Gabriela Šuhajová

                      

                                                                       

Trieda 4

                                 Zľava:  riaditeľka     Mgr. Jana Polláková

                                  učiteľka       Jana Máteová

                                              učiteľka       Janka Kriaková

 

Trieda 5

                                               Zľava:  riaditeľka      Mgr.Jana Polláková                                     

                                                 učiteľka        Jana Kúchenová           

                                                 učiteľka        Danka Cikrayová

            

Trieda 6

                                  Zľava:       riaditeľka       Mgr. Jana   Polláková

                                                                 učiteľka          Eva Jahodníková

                                                  učiteľka          Bc. Alena Klimešová