• "Šarkaniáda"-  súťaž o najveselšieho šarkana, výstavka šarkanov detí 3., 4., 5., 6. triedy a využitie prírodného elementu - vzduch, podporenie kreativity detí v spolupráci s rodičmi. 
 • Zbieranie prírodného materiálu, lesných plodov a liečivých rastlín, využívať pri vhodnom výbere námetov"Gaštankovia".
 • Tématická vychádzka do " Pekárne Belák a Lopušek ", oboznámiť deti s prípravou a spracovaním cesta " Ako sa pečie chlieb". 
 • Návšteva prvákov na vyučovacej hodine v ZŠ J. A. Komenského v Revúcej, zoznámenie detí s prostredím, zistenie adaptácie detí v 1. ročníku. 
 • Dopravná výchova v areáli "DDI v Revúcej"
 • Kultúrnym programom a drobnými pozornosťami spestriť  chvíle starším ľuďom v Klube dôchodcov "Svornosť" pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším".
 • Beseda so spisovateľkou Evou Gajdošovou "Naše rozprávky"
 • Pozdravenie členov "Únie nevidiacich a slabozrakých v Revúcej pri príležitosti Dňa nevidiacich "Biela pastelka".
 • Zhotovenie strašidiel z tekvíc "Tekvicové kráľovstvo", zapojiť do súťaže deti 3., 4., 5., 6., triedy.
 • Posedenie pri čaji so starými rodičmi, vystúpenie detí s hudobno - pohybovým pásmom pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším". Zhotovenie darčekov starým rodičom         
 • Cesta za zdravím- vitamínový deň - výstavka z plodov zeme s ochutnávkou "Zdravie zo záhrady".
 • Cieľavedome zabezpečiť pohybový rozvoj detí, utvárať pozitívne podmienky pre ich zdravý rast a správny psychosomatický vývin. Do športovych súťaží  zapojiť 4.- 5., 5.- 6. ročné deti, utvárať schopnosť čestného športového zápolenia a schopnosť zmieriť sa s prehrou pri "Viacboji všestrannosti detí predškolského veku".
 • Súťažou "O najkrajšiu búdku a krmítko pre vtáčiky" z odpadového materiálu  zhotovenie výstavky pre rodičov a deti.
 • Pravidelné návštevy "Mestskej knižnice Samuela Reussa" v Revúcej.
 • Utvárať pozitívny vzťah k dramatickému umeniu divadelnou hrou v podaní detí materskej školy "Rukavička" , " Zajačik Ušiačik" .