KRÚŽKY

Krúžok angličtina hrou     

V spolupráci so Základnou školou J. A. Komenského v Revúcej  oboznamujeme deti so základmi anglického jazyka.

Lektorky: Mgr. Ľubica Bižová, Mgr. Beáta Zacharová

V spolupráci s Centrom voľného času v Revúcej 

Výtvarný krúžok 1       

Rozvíjame talent výtvarne nadaných detí.

Učiteľka: Jana Kúchenová