• Na základe prirodzenej radosti z pohybu uskutočňovať rozprávkové dopoludnie "Cesta z rozprávky do rozprávky" na školskom dvore pre všetky deti. Programovo je založená na  prekonávaní prekážok a orientácii na rôznych stanoviskách pomenovaných obľúbenými zvieratkami pri príležitosti MDD.
  • Pri príležitosti MDD uskutočniť "Týždeň detskej radosti",  počas ktorého sa zrealizujú predstavenie sokoliarov, výlety do prírody, pohybové hry, súťaže a divadielka.
  • Reprezentovať materskú školu hudobno-pohybovým vystúpením pod názvom "Deti slnka" počas Dní mesta Revúca.
  • Pozdravenie žiakov ZŠ J. A. Komenského v Revúcej pri príležitosti MDD, zhotoviť a odovzdať darčeky kamarátom.
  • Na záver školského roka umožiť deťom spolu s rodičmi prežívať radosť z celodenného  výletu na hrad Krásna Hôrka a kaštieľ Betliar, ZOO, alebo iné podľa dohody s rodičmi.
  • Dopoludnie pri hudbe a tanci, "Rozlúčka" detí odchádzajúcich do ZŠ s deťmi našej materskej školy.