VÝSTAVY

"Šarkaniáda" súťažou o najveselšieho šarkana podporujeme kreativitu detí v spolupráci s rodičmi a využívame prírodný element-vzduch.

 

 

V spolupráci s rodičmi deti zhotovujú strašidlá z tekvíc a plodov jesene  "Tekvicové kráľovstvo".

 

 Súťažou "Najkrajšia búdka a krmítko" pre vtáčiky z odpadového materiálu podporujeme vzájomnú spoluprácu dieťa-rodič.

 

Rozvíjame u detí tvorivosť a fantáziu modelovaním zo slaného cesta na tému "Slniečko" - logo našej materskej školy , finálne výrobky deti zhotovili ako darček pre deti k zápisu do materskej školy.

 

 

Organizujeme VI.ročník výtvarnej tvorby detí našej materskej školy, posilňujeme ich tvorivý proces vhodnou motiváciou a na základe pozorovania a vnútorného spracovania zážitkov na tému "Moje motýle" vyjadria svoje predstavy rôznymi technikami.