• Pozdravenie dôchodcov pri príležitosti Vianoc literárnym pásmom " Vianočný čas".
  • Radostne  prežívať blížiacu sa atmosféru Vianoc, rozvíjať citové vzťahy detí k najbližším pri " Posedení pod jedličkou" spojené s kultúrnym programom.
  • Prežívať adventný čas spoločne s obyvateľmi mesta kultúrnym vystúpením "Revúcke Vianoce 2011"
  • Pečenie medovníkov "Zvončeky šťastia" na vianočnú besiedku.
  • Priblížiť deťom históriu mesta Revúca medzitriednou súťažou "Revúca- moje rodné mesto".
  • Počas Školy v prírode v Pohronskej Polhore, Chata Zbojská učiť deti prirodzenému namáhavejšiemu pohybu v členitom teréne, pomôcť im prekonať strach z jazdy na lyžiach, osvojiť si pohybové zručnosti a ziskať špeciálne poznatky - narábať s novými druhmi náčinia - klzáky, sane, boby, lyže.
  • Uskutočnenie "Karnevalu" vyvolať u detí silný citový zážitok vystúpením Šaša.
  • Rozvíjať u detí tvorivosť a fantáziu modelovaním zo slaného cesta na tému " Slniečko"- logo našej materskej školy, finálne výrobky zhotoviť pre deti pri zápise do materskej školy.
  • Oboznamiť deti s hudobnými nástrojmi formou koncertu učiteliek meterskej školy "Ujo Doremifák".
  • Stavanie snehuliakov -  "Snehové kráľovstvo" rozvíjať u detí tvorivú činnosť, predstavivosť, svalovú činnosť rúk, utvárať elementárne základy technického myslenia.
  •  Návšteva fotoateliéru - spoznávať rôzne druhy umeleckej práce