VÍTAME VÁS NA WEBSTRÁNKE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch 

od 6.30 do 16.30 hod.


AKTUALITY

  Čo potrebuje vaše dieťa pred nástupom do materskej školy?
 
prezúvky
uterák 
pyžamo
posteľné prádlo
6 ks toaletný papier
1 ks tekuté mydlo (náplň)
10 ks hygienické vreckovky
vlhčené obrúsky
hrebeň
úbor na cvičenie - predškoláci
zubnú kefku, pastu, pohár - predškoláci
 
Prosíme všetky veci označit menom.
 
 
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa je 10,00- € 
 
Príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10.dňa v kalendárnom mesiaci . Rodičia, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi a nízkoprijmoví podľa zákona č. 599/2003.Z.z o pomoci v hmotnej núdzi, po predložení dokladu o poskytovaní pomoci riaditeľke materskej školy poplatok  10,00- €  NEUHRÁDZAJÚ .
 
 
POPLATKY  ZA STRAVOVANIE
 
Celodenné stravovanie             1,12 € 
 
Poldenné stravovanie               0,90 €
 
Desiata                                     0,28 €            
 
Celodenné stravovanie HN       0,15 €      
 
    
Stravné sa uhrádza vopred a to najneskôr do 20. dňa v mesiaci.
 
 

 

Trieda 1

Iveta Baranová

Viera Faatľová

 

 

    

Trieda 2

Janka Kriaková 

Mgr. Ivana Zajaková

 

Trieda 3

Jana Kúchenová

Mgr. Jana Polláková 

 

 

Trieda 4

Hilda Puterová

Eva Jahodníková

 

 

Trieda 5

 

Danka Cikrayová

Janka Stankovičová

 

           

 

 

Trieda 6

 

 

Mgr. Iveta Živnerová

Bc. Alena Klimešová

 

 

                        

 
  

 


TOPlist


 

 

Upozornenie -
nie som autorkou animovaných obrázkov
na našej stránke.
Ak máte na niektorý obrázok
autorské právo- prosím
oznámte mi to,
ihneď ho odstránim.