Hodnoty našej MŠ

Naša materská škola,  je školou, ktorá uznáva 

a u detí rozvíja tieto hodnoty:

Poslaním našej materskej školy je pomáhať deťom hľadať cesty aktívnej sebarealizácie      s dôrazom na ich vlastné psychické, fyzické zdravie; viesť deti k utváraniu pozitívneho vzťahu k sebe, k ľuďom, k svetu a k poznávaniu.