PROJEKTY

Realizácia aktivít v rámci projektu „Šport je náš kamarát“

Mesto Revúca, Materská škola na ul. Vl. Clementisa v spolupráci so spoločnosťou Tesco spoločne realizujú plánované aktivity v rámci projektu: „Šport je náš kamarát“, ktorý finančne podporila spoločnosť Tesco sumou 1 300 €. Spoluúčasť mesta/školy tvorí suma do 200 €.

Cieľom projektu bolo vytvoriť atraktívne a podnetné prostredie pre pravidelné športovanie detí prostredníctvom dobudovania a modernizácie existujúceho zastaraného ihriska materskej školy. A teda realizácia všetkých aktivít počas projektu bola nasmerovaná na splnenie tohto cieľa.

Do projektu bolo zapojených, okrem koordinátorky projektu Hildy Puterovej, i 13 dobrovoľníkov – dospelých i detí, ktorých ste mohli stretnúť už počas hlasovacej fázy pri propagácii projektu v hypermarkete Tesco v Revúcej. Ďalej nasledovala príprava terénu pred osadením hracích prvkov v areáli materskej školy a samotná doprava a montáž prvkov – trojsteny na lezenie a kladiny.

Veľmi zaujímavou aktivitou v rámci projektu bola realizácia besedy pre deti MŠ s  pani doktorkou Viestovou pod názvom: „Zdravý životný štýl“. Primerane a hravo im vysvetlila ako sa majú stravovať, kládla dôraz na dôležitosť pohybu a obmedzenie TV, PC. Besedy sa zúčastnila riaditeľka MŠ Jana Polláková i zástupcovia spoločnosti Tesco – riaditeľ hypermarketu Tesco Revúca Radoslav Dzurina s kolegyňami, ktorí deťom priniesli čerstvé ovocie i veľmi hodnotné hračky, za čo im patrí veľká vďaka.

Všetkým, ktorí nám pomáhali s realizáciou projektu, touto cestou veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na šťastné a spokojné deti, ktoré budú využívať toto zmodernizované ihrisko i hračky v areály materskej školy.

Projekt „Šport je náš kamarát“ podporila spoločnosť Tesco.

Text: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca