ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM "SLNIEČKO"    

    J E S E Ň

September:  Jesenné slniečko nás víta v škôlke

                    Vitajte v slniečkovej škôlke /Ahoj kamaráti

                      Rodinný album  / Ja a moja rodina
                      Keď chodí otec s mamou do práce
                      Bezpečne do škôlky
                      Babie leto
 

 

Október:    Jesenné slniečko maľuje svet pestrými  farbami        

                    Dovidenia lastovičky 

                     Jeseň v ovocnom sade
                     Na dedkovom dvore
                     Šarkan letí, čo dokáže vietor
    
November:   Kam nechodí slniečko, tam chodí lekár            
                    Moje telo, moje zdravie 
                    Oblečenie na jeseň  
                    Moje zúbky
                    Škôlkarov deň
     
      
    Z I M A                          
December:   Čas  zázrakov  
                    Mikulášska čižmička
                    Čas zázrakov
                    Svieť nám stromček jagavý
Január:       Zubaté slniečko
                    V kráľovstve snehu a ľadu
                    Zimné športy
                    Zvieratká v zime 
                    Moje mesto, moja vlasť
Február:     Veseľme sa so slniečkom      
                    Ľudové tradície
                    Fašiangový karneval
                    Život na farme
                   Čarovná ceruzka
 
     J A R
Marec:         Slniečko a jeho kamaráti
                    Na návšteve u pani sovy
                    Čarovný kameň v prírode
                    Putovanie dažďovej kvapky
                    Jarná dúha        
Apríl:           Slniečko má plné ruky práce
                    Veľká noc
                    Jarná brána/ Poďme spolu do záhrady
                    Kto pribudol k zvieratkám
                    Čo ukrýva les
 
 
 
 
Máj:            Láskavé slniečko
                    Moja drahá mamička
                    Kvety záhrad a lúk
                    V ríši hmyzu
                    Tužme silu každú chvíľu
     

 

    L E T O

Jún:            Slniečko svieti na všetky deti
                   Čo deťom k šťastiu treba
                   Nasadať, ideme 
                   ZOO
                   Lúče letného slnka
                   Hurá na prázdniny
 
 

  

Školský vzdelávací program materskej školy  „Slniečko" vychádza zo záväzného dokumentu Štátny vzdelávací program  pre materské školy. Obsah výchovy a vzdelávania sme rozšírili.
 
Zameranie :  Podporujeme rozvoj umelecky nadaných detí rozšírenou estetickou výchovou.