PEDAGOGICKÝ ZBOR

   

 Zľava: Danka Cikrayová, Iveta Baranová, Janka Kriaková, Jana Kúchenová, 

Mgr. Jana Polláková, Mgr. Ivana Zajaková, Viera Fatľová, Bc. Alena Klimešová, 

Janka Stankovičová, Eva Jahodníková, Mgr. Iveta Živnerová

 

 

Trieda 1

 

Viera Fatľová

Hilda Puterová

 

 

    

Trieda 2

Mgr. Ivana Zajaková

Iveta Baranová

 

Trieda 3

Mgr. Iveta Živnerová

Mgr. Jana Polláková 

 

 

Trieda 4

Janka Kriaková

Janka Stankovičová

 

 

Trieda 5

 

Jana Kúchenová

Danka Cikrayová

           

 

 

Trieda 6

 

 

 

Eva Jahodníková

Bc. Alena Klimešová