PEDAGOGICKÝ ZBOR

   

 Zľava: Danka Cikrayová, Iveta Baranová, Janka Kriaková, Jana Kúchenová, 

Mgr. Jana Polláková, Mgr. Ivana Zajaková, Viera Fatľová, Bc. Alena Klimešová, 

Janka Stankovičová, Eva Jahodníková, Mgr. Iveta Živnerová

 

 

Trieda 1

Iveta Baranová

Viera Faatľová

 

 

    

Trieda 2

Janka Kriaková 

Mgr. Ivana Zajaková

 

Trieda 3

Jana Kúchenová

Mgr. Jana Polláková 

 

 

Trieda 4

Hilda Puterová

Eva Jahodníková

 

 

Trieda 5

 

Danka Cikrayová

Janka Stankovičová

 

           

 

 

Trieda 6

 

 

Mgr. Iveta Živnerová

Bc. Alena Klimešová