Zloženie Rady školy

 

 

1. Iveta Baranová - predseda - zástupca pedagogických zamestnancov

2. Viera Fatľová - člen - zástupca pedagogických zamestnancov

3. Jarmila Herčková - člen - zástupca ostatných zamestnancov

4. Mgr. PhDr. Romana Oravcová - člen - zástupca rodičov

5. Mgr. Eva Huťanová - člen-  zástupca rodičov

6. Tatiana Kršková - člen - delegovaný zástupca zriaďovateľa

7. Jaroslav Vredík - člen - delegovaný zástupca zriaďovateľa