Zloženie Rady školy

 

 

1. Iveta Baranová - predseda - zástupca pedagogických zamestnancov

2. Jana Kúchenová - tajomník - zástupca pedagogických zamestnancov

3. Jarmila Herčková - člen - zástupca ostatných zamestnancov

4. Mgr. Ivica Bombová - člen - zástupca rodičov

5. Mgr. Martina Schützová - člen-  zástupca rodičov

6. Ing. Milan Poprocký - člen - delegovaný zástupca zriaďovateľa

7. MUDr. Pavol Pelikán - člen - delegovaný zástupca zriaďovateľa