VÍTAME VÁS NA WEBSTRÁNKE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch 

od 6.30 do 16.30 hod.  


Mesiac úcty k starším

    Po roku opäť prišiel október a s ním aj mesiac úcty k starším.
Aj v našej materskej škole  si deti uctili starých rodičov . V triedach prípravkárov pre nich pripravili malú oslavu, plnú tanca, básničiek a pesničiek. Nechýbalo ani prekvapenie - darček , ktorý vyjadroval našu vďaku a lásku.

    Tajomstvom peknej staroby je tešiť sa z každého prežitého dňa, z maličkostí, ktoré im robia radosť. Ani celý život by nám nestačil, aby sme sa dostatočne zavďačili za ich lásku a pomoc.

    Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.

                                                                                                      ĎAKUJEME

 


Mesto Revúca získalo grant od spoločnosti Tesco

TESCO STORES SR, a.s.

    Tesco pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov. Za ten čas sa stalo synonymom moderného maloobchodu a dlhodobým partnerom slovenských dodávateľov. V súčasnosti Tesco prevádzkuje 150 obchodov rôznych formátov, 18 čerpacích staníc, ale aj služby Tesco Online Nákupy, Tesco Finančné služby a Tesco Mobile. Po celom Slovensku zamestnáva 10 000 ľudí a je jedným z troch najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine. Je tiež jedným z najväčších maloobchodných inovátorov. Zákazníkom ponúka široký výber privátnych výrobkov pod značkou Tesco Finest. Tesco na Slovensku je zároveň jedným z lídrov spoločenskej zodpovednosti. Za svoje aktivity v boji proti plytvaniu potravinami získala spoločnosť Tesco prestížne ocenenie Via Bona 2017.

Spoločnosť Tesco organizuje grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame zameraný na podporu komunitných iniciatív, aktivít a projektov, ktoré prispievajú k zlepšeniu komunít po celom Slovensku.

Mesto Revúca sa v roku 2018 v rámci uvedeného grantového programu uchádzalo o podporu, vyhralo 1. miesto v hlasovaní zákazníkov v našom regióne a získalo grant vo výške 1 300 € na realizáciu projektu: „Šport je náš kamarát“ pre Materskú školu na ul. Vl. Clementisa v Revúcej, za čo všetkým hlasujúcim touto cestou ďakujeme.

Dňa 31. júla 2018 primátorka mesta Eva Cireňová prevzala symbolický šek na realizáciu spomínaného - víťazného projektu z rúk riaditeľa hypermarketu Tesco Revúca Radoslava Dzurinu.

Cieľom projektu "Šport je náš kamarát" je vytvoriť atraktívne a podnetné prostredie pre pravidelné športovanie detí prostredníctvom dobudovania a modernizácie existujúceho zastaraného ihriska materskej školy. Vynovením okolia školy a priestorov, kde sa deti pohybujú, sa posilní výchova detí k zdravému životnému štýlu a zrealizujú sa aktivity na podporu zdravia a prevencie obezity detí. Začiatok realizácie aktivít projektu plánujeme v období  augusta 2018.

Projekt „Šport je náš kamarát“ podporila spoločnosť Tesco.

Text a foto: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca  

 


TOPlist


 

 

Upozornenie -
nie som autorkou animovaných obrázkov
na našej stránke.
Ak máte na niektorý obrázok
autorské právo- prosím
oznámte mi to,
ihneď ho odstránim.