VÍTAME VÁS NA WEBSTRÁNKE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch 

od 6.30 do 16.30 hod.  


Výtvarná súťaž : Moja najkrajšia rozprávka

    V mesiaci marec vyhlásilo Centrum voľného času v Revúcej pre deti materských škôl mesta Revúca výtvarnú súťaž pod názvom: Moja najkrajšia rozprávka. Keďže téma súťaže bola veľmi blízka, deti sa mohli naplno realizovať a rozvíjať svoju fantáziu a tvorivosť. Do súťaže sa zapojilo 18 deti (16 detí z MŠ Clementisovej a 2 deti z MŠ Sládkovičovej v Revúcej) vo veku od 4-6 rokov. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 27.3.2019 o 15:00 hod. v priestoroch Materského centra Gombíkova. Spomedzi pestrých a zaujímavých prác vybrala odborná porota (PaedDr. M. Labošová, Mgr. Z. Almáši a Mgr. M. Rafay) nasledovne:

4-5 ročné deti:

  1. miesto: Barbora Hiciarová, Mš Ul. Vl. Clementisa 12, Revúca
  2. miesto: Dušan Belica, Mš Ul. Vl. Clementisa 12, Revúca
  3. miesto: Tobias Dobranský, Mš Ul. Vl. Clementisa 12, Revúca

5-6 ročné deti:

  1. miesto: Dávid Ivančo, Mš Ul. Vl. Clementisa 12, Revúca
  2. miesto: Kiara Kulíková Mš Ul. Sládkovičova 6, Revúca
  3. miesto: Timea Fiťmová Mš Ul. Vl. Clementisa 12, Revúca

Výhercom srdečne blahoželáme. Všetky deti, ktoré sa do súťaže zapojili boli ocenené peknou omaľovankou.

 


Súťaž v prednese poézie a prózy

    Dátum: 10.4.2019, deň ako ostatné dni no predsa bol iný. V dopoludňajších  hodinách sa v Materskej škole na Ulici Vladimíra Clementisa  uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy.

Zúčastnilo sa jej šesť recitátorov z triedy 5-  jahôdkovej : Tobias Korim, Timea Weisová,  Markus Pakes a z triedy 6-  jabĺčkovej:  Zoja Širilová, Sophia Bujnovská a  Dávid Ivančo. Prednes recitátori prežívali vážne, sústredene, nebojácne, snažili sa pracovať s hlasom a intonáciou. Každý chcel zarecitovať čo najlepšie a zvíťaziť.  Diváci boli úžasní, každého po ukončení svojho prednesu odmenili silným potleskom.   

    Víťazi boli všetci súťažiaci, ktorí boli odmenení diplomom a krásnou knihou. Na záver si recitátori i diváci zaspievali spoločnú pesničku. Ich odmenou bol potlesk.

    

Súťaž v speve

     Ak sa povie slávik, každý si predstaví malé vtáčatko, ktoré krásne spieva a pri jeho počúvaní máme pocit pohody a potešenia z jeho spevu. Aj mnohí naši speváci majú hlas slávika, aj oni boli niekedy malí a ich talent sa určite objavil už v materskej škole. Aj naša škôlka každý rok organizuje v speve. Tento rok si organizáciu podujatia na svoje plecia zobrala pani učiteľka Klimešová zo 6.triedy. Po niekoľko týždňovej príprave, ktorú deti absolvovali vo svojich triedach pod vedením svojich pani učiteliek, sa 27. marca 2019 uskutočnila súťaž v speve za účasti tých najlepších  malých spevákov a speváčok.

Spev detí vynikol a každý malý slávik- speváčik dostal odmenu za snahu a poctivú prípravu.

 

Viac foto nájdete vo Foto zo života v našej materskej škole 

   

 


TOPlist


 

 

Upozornenie -
nie som autorkou animovaných obrázkov
na našej stránke.
Ak máte na niektorý obrázok
autorské právo- prosím
oznámte mi to,
ihneď ho odstránim.