VÍTAME VÁS NA WEBSTRÁNKE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch 

od 6.30 do 16.30 hod.  


Ocenenie celoslovenskej výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč

    V mesiaci marec vyhlásilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky už 13. ročník súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku DÚHOVÝ KOLOTOČ, s témou FÍÍÍHA. Súťaž organizačne zabezpečilo RP MPC v Banskej Bystrici. Technika a formát bol neobmedzený. Vítané boli autentické práce detí, ktorými spontánne vyjadrili svoj údiv s objaveného.

    Do tejto výtvarnej súťaže sa každý rok zapájajú aj naše deti z materskej školy pod vedením p. učiteľky J. Kúchenovej. V rámci hodnotenia celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku bola ocenená Ninka Machavová s prácou „Prechádzka čarovnou dúhou/“ Ocenenie prevzala 18.6. 2019 v priestoroch radnice v Banskej Bystrici. Výherkyni srdečne blahoželáme!


Kráľovstvo včiel

    Predškoláci z nešej  materskej škoy oslovili tetu Janku Šmithovú  z Národného parku  Muránska planina.  Chceli  sa dozvedieť viac o tom, ako žijú včely, čo robia od jari až do zimy a zistiť, čo všetko sa v úli deje, s čím sa stretávajú počas roka včely a čo im pomáha a čo im škodí.  V dopoludňajších hodinách dňa 12.6.2019 nás na školskom dvore  čakalo veľké prekvapenie: Včelička Janka sprevádzala deti životom v úli,  zahrali sa hru  „ V kráľovstve včiel“,  kde mal každý svoju úlohu, ako včielky v úli . Pani učiteľka bola kráľovná. Deti si vyskúšali úlohu a prácu  trúdov,   robotníc, strážcov. Spoznali niektoré medonosné rastliny. Bola to veľmi zaujímavá aktivita. Deti pozorne počúvali a aktívne sa zapájali do aktivity. Pani Janka dala každému dieťaťu obrázky, na ktorých boli nakreslené včielky - robotnice, strážcovia, staviteľky, chovateľky trúdy, upratovačky a matka kráľovná. Takouto hravou formou včielky zbierali peľ z kvietkov, strážcovia strážili úľ pred votrelcami, zohrievali a chladili kráľovnú, trúdy dvorili a lietali za kráľovnou. Deti veľmi ľahko pochopili, ako a čo prebieha vo vnútri úľa a ako včielky vyrábajú medik a aké sú pracovité.

    Ďakujeme Národnému parku Muránska planina za spoluprácu. Oceňujeme pekný nápad priblížiť mestským deťom hravou formou zaujímavosti prírody.

Viac foto nájdete vo Foto zo života v našej materskej škole 

 


Atletická olympiáda detí

    Centrum voľného času, Kollárova 9, Revúca v spolupráci s materskými školami, zorganizovalo 13. 6. 2019 pre deti už 6. ročník atletickej olympiády pre deti MŠ mesta Revúca  Olympiády sa tak zúčastnilo 36 detí zo štyroch materských škôl. Súťažilo sa v štyroch disciplínach – beh na 20 m, beh okolo CVČ (dlhý beh), hod loptou ponad hlavu, skok do diaľky z miesta.

    Deťom sa na podujatí veľmi páčilo a bojovali nielen za svoju materskú školu, ale aj sami za seba. Vyhodnotení boli jednotlivci samostatne v kategóriách chlapci a dievčatá, ktorí získali pre seba krásne medaile, družstvá (1 družstvo zložené z 2 chlapcov a 2 dievčat) získali sladké odmeny a materské školy veľké poháre.

Naša materská škola získala 3. miesto v celkovom hodnotení.V jednotlivých disciplínach sa umiestnili aj naše deti, ktoré súťažili s veľkou chuťou a snahou, aby priviedli čo najlepšie výkony.

Chlapci beh na 20 m:

  1. miesto: Patrik Chomčo

Dievčatá hod loptou:

  1. miesto: Tajana Balciarová

Dievčatá (dlhý beh) :

  1. miesto: Zuzana Gomoriová

Chlapci skok do diaľky:

     3. miesto: Martin Oravec

Všetci umiestnení na medailových pozíciách dostali pekný diplom a sladkú odmenu Organizátor zabezpečil všetkým súťažiacim a rozhodcom občerstvenie. Počasie nám prialo a deti mali zo súťaží veľký zážitok.  

 


TOPlist


 

 

Upozornenie -
nie som autorkou animovaných obrázkov
na našej stránke.
Ak máte na niektorý obrázok
autorské právo- prosím
oznámte mi to,
ihneď ho odstránim.